De voor- en nadelen van windenergie
  • Categorie: Duurzaamheid
  • 19 april 2022
  • Geschreven door: René Dekker

Het op een milieuvriendelijke manier opwekken van energie is een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Steeds meer landen kiezen ervoor om fossiele brandstoffen vaarwel te zeggen en een groene, energie neutrale toekomst tegemoet te gaan. Windenergie is een van de schoonste manieren om energie op te wekken die er op dit moment zijn. Er komen dan ook steeds meer windmolens bij, soms tot ongenoegen van lokale bewoners. Maar wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van windenergie? Je leest het in deze blog.

Voordelen van windenergie

Het is duurzaam

Dit is het meest voor de hand liggende voordeel. Windenergie is namelijk honderd procent ‘schone’ energie. De enige CO2 die vrijkomt is tijdens het plaatsen en produceren van windmolens. Ook kunnen windmolens nadien vrij gemakkelijk gerecycled worden.

Het is onuitputtelijk

In tegenstelling tot bijvoorbeeld gasvelden is de wind een onuitputtelijke bron van energie. Het zal immers altijd wel ergens op de wereld waaien. Nederland is bij uitstek een geschikte plek om windmolens te plaatsen vanwege de nabijheid van de Noordzee en het feit dat het hier veel en hard kan waaien.

Onafhankelijkheid

Als de oorlog in Oekraïne iets duidelijk heeft gemaakt dan is het wel dat (westerse) landen op dit moment te afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen uit landen die stelselmatig de mensenrechten schenden. Dit geldt voor Rusland wat betreft aardgas, maar ook bijvoorbeeld voor Saoedi-Arabië als het om olie gaat. En waarom zou je als land niet zelf je eigen energie opwekken?

Nadelen van windenergie

Het is (nog) relatief duur

Een argument dat vaak tegen windenergie wordt gebruikt is dat het duurder is dan fossiele brandstoffen. Op dit moment is dit nog wel het geval. Er wordt door de overheid veel subsidie betaalt om windenergie mogelijk te maken. Deze kosten worden echter steeds lager aangezien duurzame energie steeds normaler wordt. Een aantal van de grootste windmolens kunnen zelfs al concurreren met fossiele brandstoffen wanneer ze veel wind vangen. In de toekomst zal het dus juist goedkoper worden.

Het waait niet altijd

Het is natuurlijk zo dat het niet elke dag waait. Het kan dus voorkomen dat een windmolen een of meerdere dagen stilstaat. De techniek achter windmolens wordt echter continu verbetert waardoor er zoveel mogelijk energie kan worden onttrokken aan zo weinig mogelijk wind. Ook worden er steeds meer windmolens op zee neergezet waar het over het algemeen veel meer waait.

Windmolens zijn lelijk

Hoewel het natuurlijk een beetje een kwestie van smaak is, vinden veel mensen windmolens niet bepaald aantrekkelijke objecten. Met name wanneer windmolens in de eigen buurt worden geplaatst, komen veel bewoners in verzet. Het zijn grote objecten die het uitzicht kunnen verpesten en zorgen voor zogenaamde ‘horizonvervuiling’. Er zijn inmiddels al wel nieuwe regels en wetten opgesteld om deze horizonvervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan of in ieder geval minder erg te maken. Zo mogen windmolens niet dichter dan ongeveer 300 meter bij een woning staan.

Windmolens zijn gevaarlijk voor vogels

Helaas is het zo dat veel vogels om het leven komen doordat ze geraakt worden door de wieken van een windmolen. Met name bij uitzonderlijk harde wind wanneer een vogel minder goed in staat is om koers te houden is dit het geval.