1334 Duurzame Buren delen hun persoonlijke ervaringen
rond duurzaam bouwen en wonen, energiebesparing
en -opwekking. Wat werkt, en wat niet?
Kies je regio of club
wachtwoord vergeten?    account aanmaken?
Login    

duurzame buren op je mobiel

Duurzame Energie


Duurzame energie productie met zonnepanelenDuurzame energie speelt een cruciale rol in de transitie naar een toekomst met snel schaarser wordende fossiele brandstoffen. Maar duurzame energie is ook de sleutel om de klimaatverandering tegen te gaan. Om onze CO2 uitstoot te beperken en de daarmee verbonden klimaatverandering een halt toe te roepen moeten we nú overschakelen naar duurzame energie. Hoe sneller we deze energietransitie op gang krijgen hoe beter, en iedereen kan hierin een rol spelen. Duurzame energie wekken we liefst zélf en dicht bij het eigen huis op om onafhankelijker te worden van de grote energiemonopolies. Het goede nieuws hierbij: Kleinschalige oplossingen voor duurzame energie thuis komen (ook qua prijs) meer en meer binnen ieders handbereik, je kunt al heel veel zelf doen!

Ook door je aan te sluiten bij een lokaal duurzaame energie-initiatief zet je een stap in de goede richting. Hier vind je een goed overzicht van alle bestaande initiatieven in Nederland.

 

 

Duurzaam bouwen


houtskeletbouw, een manier van duurzaam bouwenAls we het hebben over duurzaamheid rond het huis speelt duurzaam bouwen zeker een even grote rol als het opwekken van duurzame energie. Want met een slim gebouwde woning gaat je energieverbruik met grote stappen omlaag! In de nieuwbouw zijn de mogelijkheden voor duurzaam bouwen enorm groot. Het is al lang mogelijk om huizen te bouwen die helemaal geen energie meer verbruiken, de zogenaamde passiefhuizen. Sterker nog: We kunnen zelfs huizen bouwen die extra energie opleveren – de zogenaamde plushuizen. Duurzaam bouwen heeft de toekomst!

 

Duurzaam verbouwen


earthship gebouwd met duurzame materialenHet gebruik van duurzame materialen is onlosmakelijk verbonden met duurzaam bouwen en verbouwen. Duurzame materialen zijn materialen die het milieu zo min mogelijk belasten en lang meegaan. Denk aan FSC-hout, verf zonder oplosmiddelen en het ecologische vlaswol in plaats van glas- en steenwol.
Cradle to cradle is hier ook een toverwoord – een techniek waarbij je duurzame materialen zo gebruikt dat ze na verloop van tijd weer uit elkaar gehaald en hergebruikt kunnen worden.

 

Duurzaam wonen


gezond en duurzaam wonenDuurzaam wonen gaat over de inrichting van het huis en de manier waarop we onze spullen gebruiken. Gedrag speelt een belangrijke rol als we het hebben over duurzaam wonen: Het heeft weinig zin om een LED lamp in te draaien als deze vervolgens de hele nacht aan blijft met het argument ‘hij verbruikt toch bijna niets’. Maar duurzaam wonen doe je ook door je energieslurpende wasdroger te vervangen door een waslijn of super-energiezuinige apparaten aan te schaffen. Vaak zijn het kleine tips en slimme ideeën die duurzaam wonen leuk en aantrekkelijk maken.

 

  • Duurzaam bouwen en verbouwen is hot! In ons forum kun je hierover ervaringen uitwisselen - wat werkt, en wat niet? Het forum is vrij toegankelijk, maar deelnemen aan de discussies kun je alleen met een eigen account. Klik hier als je een account wilt aanmaken.

 

Duurzame electriciteit

 

Stroom geproduceerd uit eindeloos hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon noemen we groene stroom. Elektriciteit uit een kerncentrale of een aardgas- of kolengestookte centrale noemen we daarentegen grijze stroom. In het geval van een kolencentrale wordt de stroom gemaakt door het verbranden van eindige grondstoffen - kolen. Kolen zijn fossiele grondstoffen, vaak uit diep gelegen aardlagen. Ze kunnen slechts één keer worden verbrandt en zijn dus niet hernieuwbaar. Daarnaast veroorzaakt het verbranden van kolen een enorme uitstoot van giftige stoffen waaronder grote hoeveelheden CO2 - superslecht voor het klimaat! Je kunt bij veel energieleveranciers groene stroom krijgen. Maar let bij je keuze goed op de herkomst van je electriciteit. Stroom uit je eigen regio is de beste groene stroom!

 

 


energie besparen duurzame energie zonne energie Zuinig stoken Duurzame begrippenlijst
© 2016 duurzameburen.nl